Apollo Seiko Iron Cartridge ( Iron Tip )

Apollo Seiko Iron Cartridge ( Iron Tip )

KHANH AN TECH tự hào phân phối độc quyền các dòng sản phẩm của Apollo Seiko tại Việt Nam, Có rất nhiều các loại mỏ hàn khác nhau tùy thuộc vào từng loại máy sử dụng, Có thể tham khảo theo thông tin bên dưới.

Các loại phổ biến như: 200 Series, SSB series dùng cho dòng máy  TTM-1000H,

DS/DN series dùng cho dòng máy:  TTM-3000N

PAD/PDS  series,  PDZ series,  GDV series,  GAV series,  PCA/PCS series,  PCZ sereis,  KAA series,  RDD series,  PAH series,  PSW series,

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Iron Cartridge
TTM-3000N

SSB, DS/DN-05BAA-E25, DS/DN-10BAA-E25, DS/DN-16BAA-E40, DS/DN-20BAA-E40, DS/DN-10FAA45-E40, DS/DN-10FAA60-E40, DS/DN-16FAA45-E40, DS/DN-16FAA60-E40, DS/DN-20FAA45-E40, DS/DN-20FAA60-E40, DS/DN-30FAA45-E50, DS/DN-40FAA45-E50, DS/DN-50FAA45-E50, DS/DN-10PAD03-E08, DS/DN-13PAD05-E15, DS/DN-16PAD06-E15, DS/DN-20PAD07-E15, DS/DN-30PAD10-E30, DS/DN-40PAD10-E30  200-1.2D 200-1.6D, 200-2.4D 200-3.2D, 200-4.2D, 200-B, 200-2B 200-I
200-LI, 200-0.8C 200-1C, 200-2C, 200-4C, 200-3C, 200-J, 200-SK 200-K, 200-H, For 60W ( C-60-6) For 100W ( SA-100W) For 150W ( SA-150W), AS-6CL AS-6BL, AS-6BCL, AS-6QL, AS-6D, AS-6DL
AS-6BC,AS-8BL, AS-8CL, AS-8DL, AS-8BC, AS-8BCL, AS-10B AS-10D, R1.5, AS-10BL AS-10DL
AS-10CL AS-10BCL
08PAD03-E08, **-10PAD03-E08, **-13PAD05-E15, **-16PAD06-E15, **-20PAD07-E15, **-24PAD08-E15, **-30PAD10-E30, **-40PAD10-E30, **-50PDS-E40, **-60PDS-E40, **-80PDS-E50
-08PAD03-B08, **-10PAD03-B08, **-13PAD05-B15, **-16PAD06-B15, **-20PAD07-B15, **-24PAD08-B15, **-30PAD10-B30, **-40PAD10-B30, **-50PDS-B40, **-60PDS-B40, **-80PDS-B50, PZD -13PDZ08-EZ15, **-16PDZ12-EZ15, **-20PDZ14-EZ15, **-24PDZ16-EZ15
**-30PDZ20-EZ30, **-40PDZ24-EZ30, **-50PDZ35-EZ40,  10GDV07-EZ10
**-13GDV08-EZ15, **-16GDV10-EZ15, **-20GDV14-EZ15, **-24GDV14-EZ15, **-30GDV17-EZ30, **-40GDV17-EZ30, **-50GDV17-EZ40, **-60GDV23-EZ40,  10GDV07-BZ10
**-13GDV08-BZ15, **-16GDV10-BZ15, **-20GDV14-BZ15, **-24GDV14-BZ15, **-30GDV17-BZ30, **-40GDV17-BZ30, **-50GDV17-BZ40, **-60GDV23-BZ40, **-80GDV60-BZ50,  -20GAV14-EZ15, **-24GAV17-EZ20, **-30GAV21-EZ30, **-40GAV28-EZ30,  -10PCA-B
**-13PCA-B, **-16PCA-B, **-20PCA-B, **-24PCA-B, **-30PCA-B, **-40PCA-B, **-50PCS-B, **-60PCS-B, **-80PCS-B

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Apollo Seiko Iron Cartridge ( Iron Tip )”