Product Tag - SIPEL TWEEZERS VIETNAM

 • SIPEL CERAMIC TWEEZERS CW1304-AL

  0 out of 5

  SIPEL CERAMIC TWEEZERS CW1304-AL

  Chiều dài: 120mm

  Nhãn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  Stainless Antiacid Antimagnetic Handle, Quick Change Replaceable Tip Tweezers

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

   

   

   

 • SIPEL TWEEZERS 1302-SA

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1302-SA

  Chiều dài: 120mm

  Nhẫn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1303-SA

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1303-SA

  Chiều dài: 115mm

  Nhẫn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1304-SA

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1304-SA

  Chiều dài: 120mm

  Nhãn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1317B-SA

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1317B-SA

  Chiều dài: 120mm

  Nhãn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1320-SA-STD

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1320-SA-STD

  Chiều dài: 120mm

  Nhãn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  Stainless Antiacid Antimagnetic Handle, Quick Change Replaceable Tip Tweezers

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1324-SA

  0 out of 5

  SIPEL TWEEZERS 1324-SA

  Chiều dài: 120mm

  Nhãn hiệu: SIPEL – Thụy Sỹ

  KHANH AN TECH là đại diện của SIPEL Thụy sỹ, nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm của SIPEL tại Việt Nam.

   

 • SIPEL TWEEZERS 1604-SA

  0 out of 5

  SIPEL CERAMIC TWEEZERS 1604-SA

  Nhãn hiệu: SIPEL Thụy sỹ

  Chiều dài: 120mm