NSK GREASE SERIES 80g

NSK SMT GREASE

NSK LR3, NSK AS2 80G, NSK LG2 80G/PC, NSK PS2 80G/PC, NSK NS7 80G/PC, NSK NFE 80G/PC, NSK LGU 80G/PC

Hàng mới 100%, Nhập khẩu và phân phối.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Cung cấp tất cả các loại Mỡ SMT: HK grease/ NSK grease/Panasonic series:

THK AFA 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFA 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFB 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFB 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFB 16KG 16KG/PC
THK AFC 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFC 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFE-CA 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFE-CA 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFE-CA 18KG 18KG/PC
THK AFF 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFF 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFG 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFG 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFJ 70G 70G/PC 50PC/Carton
THK AFJ 400G 400G/PC 20PC/Carton
THK AFJ 16KG 16KG/PC
NSK LR3 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK AS2 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK LG2 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK PS2 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK NS7 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK NFE 80G/PC 20PC,50PC/Carton
NSK LGU 80G/PC 20PC,50PC/Carton
Panasonic Mp Grease N990PANA-023 1KG/PC 6PC/Carton
Panasonic Mp N990PANA-026 500ML/PC12PC/Carton
Panasonic Mp Grease N990PANA-027 80G/PC 5PC/Box, 10Box/Carton
Panasonic Touch Lube N990PANA-028 20ML/PC 5PC/Box, 20Box/Carton
Panasonic MpGrease 2s N510017070AA 250G/PC 20PC/Carton
Panasonic MPGrease 2S N510006423AA 400G/PC 20PC/Carton
Panasonic N510048188AA400G 400G/PC 20PC/Carton
Panasonic N510048190AA200G 250G/PC 20PC/Carton
Panasonic N510048200AA80G 80G/PC 5PC/Box, 10Box/Carton
YAMAHA injection tube oil KV8-M8870-OOX 5ML/PC 50PC/Box
KM5-M7122-M00 100G 100G/PC 20PCS/Carton
KM5-M7122-NOX 30G 30G/PC 50PCS/Carton
KM7-M718H-00X 25G 25G/PC 50PCS/Carton
KLUBER ISOFLEX NBU15 1KG/PC 12PC/Carton
KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA52400G 400G/PC 10PC/Carton
KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA52 1KG 1KG/PC 12PC/Carton
KLUBER UNIMOLY GB2 1KG/PC 12PC/Carton
KLUBERSYNTH GH 6-22020KG 20KG/PC
KLUBER SYNTHESO GH-6220 1KG gear oil 1KG/PC 12PC/Carton
KLUBER SYNTHESO HT 220 20KG/PC
KLUBER INKL BARRIERTA IEL/V 75G/PC 50PC/Carton
KLUBER ISOFLEX LDS18 SPECIAL AGrease 1KG/PC 12PC/Carton
Lluber Kluber food NH1 64-422 Grease 1KG/PC 12PC/Carton
Lluber KLUBER MICROLUBE GL 261 Grease 1KG/PC 12PC/Carton
ENEOS BONNOC M-150 Energy-saving extreme pressure gear oil 20L/PC
ENEOS BONNOC M-220 Energy-saving extreme pressure gear oil 20L/PC
ENEOS BONNOC M-320 Energy-saving extreme pressure gear oil 20L/PC
WYNN’S MULTI-PURPOSE Grease 396G/PC 10PC/Carton
KURODA GreaseJUKI WHITE GREASE 80G/PC 50PC/Carton
SYOUWA SHELL VITREA 220 20KG/PC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “NSK GREASE SERIES 80g”