Protec Cylider VietNam, Sipel Tweezers Viet Nam, Sunny Opticall VietNam, Apollo Seiko VietNam

Elogger strain measurement system-NMB strain gages

Hệ thống đo biên dạng Elogger strain measurement system dựa trên các kết quả được thu thập bởi cảm biến đo biên dạng nhãn hiệu NMB Strain Gages đem lại kết quả chính xác gần như tuyệt đối, Elogger và NMB Strain Gages được sử dụng rộng rãi trong đo biên dạng các linh kiện, chi tiết nhỏ.

 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W05MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W3MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W5MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 5000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L50W05MS
   120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 500mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L80W1MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 800mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1B12L30W1MS
  120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 1000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1B12L30W3MS
  120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-02-12L15W2MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.2mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-03-12T16W2MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.3mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-1-12L10W3MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 100mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-1-12L30W5MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 5000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-2N-12T11W3MS
  120Ω,Base Size : 1.5 x 5.0mm,Gauge lengh:2.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 19mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-3-35T16W3MS
  350Ω,Base Size : 4.7 x 6.9mm,Gauge lengh:3.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-5-12T11W3MS
  120Ω,Base Size : 3.0 x 10.0mm,Gauge lengh:5.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages

  Hot
  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages

  THIẾT BỊ ĐO BIÊN DẠNG HÌNH LÁ NMB STRAIN GAUGE

  Typical foil strain gauge; the blue region is conductive and resistance is measured from one large blue pad to the other.

  The gauge is far more sensitive to strain in the vertical direction than in the horizontal direction. The markings outside the active area help to align the gauge during installation.
  The gauge is attached to the object by a suitable adhesive, such as cyanoacrylate. As the object is deformed, the foil is deformed, causing its electrical resistance to change.

  A strain gauge takes advantage of the physical property of electrical conductance and its dependence on the conductor’s geometry. When an electrical conductor is stretched within the limits of its elasticity such that it does not break or permanently deform, it will become narrower and longer, which increases its electrical resistance end-to-end. Conversely, when a conductor is compressed such that it does not buckle, it will broaden and shorten, which decreases its electrical resistance end-to-end. From the measured electrical resistance of the strain gauge, the amount of induced stress may be inferred.

  A typical strain gauge arranges a long, thin conductive strip in a zig-zag pattern of parallel lines. This does not increase the sensitivity, since the percentage change in resistance for a given strain for the entire zig-zag is the same as for any single trace. A single linear trace would have to be extremely thin, hence liable to overheating (which would change its resistance and cause it to expand), or would need to be operated at a much lower voltage, making it difficult to measure resistance changes accurately.

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger Measuring system và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: YFR-0512L30W1MS
  120Ω,Base Size : 1.5mm,Gauge lengh:0.5mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 1000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: YFR-0512L50W3MS
  120Ω,Base Size : 1.5mm,Gauge lengh:0.5mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 500mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị đo biên dạng ELOGGER EL-110

  0 out of 5

  Thiết bị đo biên dạng ELOGGER EL-110

  Thiết bị đo biên dạng ELOGGER EL-110
  HỆ THỐNG ĐO BIÊN DẠNG ELOGGER EL-110

  MODEL: EL-110
  Maker: Elogger – Nhật Bản
  Được thiết kế nhỏ gọn nhẹ, Elogger EL-110 Size: 260x105x104mm, trọng lượng: 3.5kg, Số khe: 8 khe, Elogger EL-110 được dùng rất nhiều trong các nhà máy sản xuất điện tử để đo độ căng của mực in trên bản mạch PCB với độ chính xác gần như tuyệt đối. với các tính năng như:

  + Kết nối trực tiếp với máy đo biến dạng và cặp nhiệt điện
  + Có sẵn cho đầu vào cầu 120Ω hoặc 350Ω.
  + Tốc độ lấy mẫu tốc độ cao lên tới 50K Hz trên mỗi kênh
  + Lấy mẫu đồng thời với bộ lọc khử răng cưa và chuyển đổi tương tự sang số cho mỗi kênh.
  + Mainframe hỗ trợ các loại mô-đun khác nhau.
  + Đáp ứng yêu cầu phần cứng của IPC / JEDEC 9704 & 9702.

  Được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành: Quy trình lắp ráp SMT( cài đặt kết nối, lắp ráp linh kiện…), Lắp ráp cơ khí (lắp ráp tản nhiệt, lắp ráp cứng..)..dùng trong vận chuyển (kiểm tra độ rung, thử nghiệm rơi vãi..), Trong công nghiệp ô tô (hệ thống lái, hệ thống áp suất lốp, các cảm biến đỗ xe..) và dùng nhiều trong điện tử dân dụng (máy tính xách tay, điện thoại thông minh..)

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-210

  Hot
  0 out of 5

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-210

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-210
  Elogger strain measurement system EL-210

  MODEL: EL-210
  HỆ THỐNG ĐO BIÊN DẠNG ELOGGER EL-210

  Nhà sản xuất Elogger – Nhật Bản

  Được thiết kế nhỏ gọn nhẹ, Elogger EL-210 Size: 163 x 105 x 102mm, trọng lượng: 2.2kg. với số khe cắm: 4 khe, thuận tiện cho việc sử dụng.

  Các tính năng và tiện ích như sau:

  Kết nối trực tiếp với máy đo biến dạng và cặp nhiệt điện
  Có sẵn cho đầu vào cầu 120Ω hoặc 350Ω.
  Tốc độ lấy mẫu tốc độ cao lên tới 50K Hz trên mỗi kênh
  Lấy mẫu đồng thời với bộ lọc khử răng cưa và chuyển đổi tương tự sang số cho mỗi kênh.
  Mainframe hỗ trợ các loại mô-đun khác nhau.
  Đáp ứng yêu cầu phần cứng của IPC / JEDEC 9704 & 9702.

  Được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành: Quy trình lắp ráp SMT( cài đặt kết nối, lắp ráp linh kiện…), Lắp ráp cơ khí (lắp ráp tản nhiệt, lắp ráp cứng..)..dùng trong vận chuyển (kiểm tra độ rung, thử nghiệm rơi vãi..), Trong công nghiệp ô tô (hệ thống lái, hệ thống áp suất lốp, các cảm biến đỗ xe..) và dùng nhiều trong điện tử dân dụng (máy tính xách tay, điện thoại thông minh..)

  KHANH ANH TECH là nhà phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm MEMSTEC tại việt nam, tất cả các sản phẩm hệ thống đo biên dạng Elogger, Strain Gauge.. của Memstec đều được nhập khẩu và phân phối chính hãng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-220

  Hot
  0 out of 5

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-220

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-220
  HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG BIẾN DẠNG Elogger EL-220

  Nhà sản xuất MEMSTEC – Đài Loan

  Elogger EL-220 được thiết kế nhỏ gọn với kích thước 208.6 x 133.1 x 104mm, số khe cắm: 4, trọng lượng: 2.2kg, dễ dàng sử dụng, với các tính năng và đặc tính như sau:

  • Kết nối trực tiếp với máy đo biến dạng và cặp nhiệt điện
  • Có sẵn cho đầu vào cầu 120Ω hoặc 350Ω.
  • Tốc độ lấy mẫu tốc độ cao lên tới 50K Hz trên mỗi kênh
  • Lấy mẫu đồng thời với bộ lọc khử răng cưa và chuyển đổi tương tự sang số cho mỗi kênh.
  • Máy tính lớn dựa trên PC cung cấp giao diện USB tốc độ cao.
  • Mainframe hỗ trợ các loại mô-đun khác nhau.
  • Đáp ứng yêu cầu phần cứng của IPC / JEDEC 9704 & 9702.

  Elogger EL-220 được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành: Quy trình lắp ráp SMT( cài đặt kết nối, lắp ráp linh kiện…), Lắp ráp cơ khí (lắp ráp tản nhiệt, lắp ráp cứng..)..dùng trong vận chuyển (kiểm tra độ rung, thử nghiệm rơi vãi..), Trong công nghiệp ô tô (hệ thống lái, hệ thống áp suất lốp, các cảm biến đỗ xe..) và dùng nhiều trong điện tử dân dụng (máy tính xách tay, điện thoại thông minh..)

  KHANH AN TECH là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm Máy đo, hệ thống đo biên dạng Elogger của MEMSTEC tại Việt Nam, vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-310

  0 out of 5

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-310

  Thiết bị đo biên dạng Elogger EL-310
  Elogger strain measurement system EL-310
  HỆ THỐNG ĐO BIÊN DẠNG ELOGGER EL-310

  MODEL: EL-310
  Nhãn hiệu: Elogger – Nhật Bản
  Được thiết kế nhỏ gọn nhẹ, Elogger EL-310 Size: 145 x 105 x 104mm, với trọng lượng xấp xỉ 1kg.
  Kết nối trực tiếp với máy đo biến dạng và cặp nhiệt điện
  Có sẵn cho đầu vào cầu 120Ω hoặc 350Ω.
  Tốc độ lấy mẫu tốc độ cao lên tới 50K Hz trên mỗi kênh
  Lấy mẫu đồng thời với bộ lọc khử răng cưa và chuyển đổi tương tự sang số cho mỗi kênh.
  Mainframe hỗ trợ các loại mô-đun khác nhau.
  Đáp ứng yêu cầu phần cứng của IPC / JEDEC 9704 & 9702.

  Được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành: Quy trình lắp ráp SMT( cài đặt kết nối, lắp ráp linh kiện…), Lắp ráp cơ khí (lắp ráp tản nhiệt, lắp ráp cứng..)..dùng trong vận chuyển (kiểm tra độ rung, thử nghiệm rơi vãi..), Trong công nghiệp ô tô (hệ thống lái, hệ thống áp suất lốp, các cảm biến đỗ xe..) và dùng nhiều trong điện tử dân dụng (máy tính xách tay, điện thoại thông minh..)

  KHANH ANH TECH là nhà phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm MEMSTEC tại việt nam, tất cả các sản phẩm hệ thống đo biên dạng Elogger, Strain Gauge.. của Memstec đều được nhập khẩu và phân phối chính hãng.

  Liên hệ
0972270708