Author: admin

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-5-12T11W3MS

NMB Strain Gages J-5-12T11W3MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-5-12T11W3MS 120Ω,Base Size : 3.0 x 10.0mm,Gauge lengh:5.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-3-35T16W3MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-3-35T16W3MS NMB Strain Gages J-3-35T16W3MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-3-35T16W3MS 350Ω,Base Size : 4.7 x 6.9mm,Gauge lengh:3.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm KHANH AN TECH là đại lý …

Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS NMB Strain Gages J-2N-12T11W3MS Strain gages NMB J-2N-12T11W3MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-2N-12T11W3MS 120Ω,Base Size : 1.5 x 5.0mm,Gauge lengh:2.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 19mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-1-12L30W5MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-1-12L30W5MS NMB Strain Gages J-1-12L30W5MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-1-12L30W5MS 120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 5000mm KHANH AN TECH là đại lý …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-1-12L10W3MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-1-12L10W3MS NMB Strain Gages J-1-12L10W3MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-1-12L10W3MS 120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 100mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm KHANH AN TECH là đại lý …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-03-12T16W2MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-03-12T16W2MS NMB Strain Gages J-03-12T16W2MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-03-12T16W2MS 120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.3mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm KHANH AN TECH là đại lý …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-02-12L15W2MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages J-02-12L15W2MS NMB Strain Gages J-02-12L15W2MS Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: J-02-12L15W2MS 120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.2mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm KHANH AN TECH là đại lý …

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages FR-1B12L30W3MS

Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages FR-1B12L30W3MS NMB Strain Gages FR-1B12L30W3MS Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: FR-1B12L30W3MS 120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền …

Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS NMB Strain Gages FR-1B12L30W1MS NMB FR-1B12L30W1MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: FR-1B12L30W1MS 120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 1000mm KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các …

Cảm biến NMB FR-1A12L80W1MS

Cảm biến NMB FR-1A12L80W1MS NMB Strain Gages FR-1A12L80W1MS Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản Model: FR-1A12L80W1MS 120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm, Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 800mm Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB …