Chân Pin Kiểm Tra

Spring Contact Probe N1350 Series

Hinh ảnh sản phẩm Spring Contact Probe N1350 Series  Mã sản phẩm: N1350 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video Spring Contact Probe Specification ■ ELECTRICAL (Static Conditions) Current ratung: 3 amp Continuity resistance: 30 mΩ ■ MATERIAL …

SPRING CONTACT PROBE N200 SERIES

Hinh ảnh sản phẩm SPRING CONTACT PROBE N200 SERIES Mã sản phẩm: N200 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video         Spring Contact Probe Specification   ■ ELECTRICAL (Static Conditions)   Current ratung: 3 amp …

Spring Contact Probe N90 Series

Hinh ảnh sản phẩm Spring Contact Probe N90 Series  Mã sản phẩm: N90 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video         Spring Contact Probe Specification   ■ ELECTRICAL (Static Conditions)   Current ratung: 3 amp …

Double Ended Probe N72 Series

Hinh ảnh sản phẩm Double Ended Probe N72 Series Mã sản phẩm: N72 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video N72 series Spring Force : 70g(2/3Travel) Current Rating : 3.0A Continuous Probe Resistance : Less than 50mohm Plunger : …

Spring Contact Probe N70 Series

Hinh ảnh sản phẩm Spring Contact Probe N70 Series  Mã sản phẩm: N70 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video         Spring Contact Probe Specification   ■ ELECTRICAL (Static Conditions)   Current ratung: 3 amp   …

Spring Contact Probe N50 Series

Hinh ảnh sản phẩm Spring Contact Probe  Mã sản phẩm: N50 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video Spring Contact Probe Specification ■ ELECTRICAL (Static Conditions) Current ratung: 2amp Continuity resistance: 40 mΩ ■ MATERIAL and FINISHES Plunger …

Chân PIN, Lenno Pin

Hinh ảnh sản phẩm Dauble Ended Probe Mã sản phẩm: N20 Series Tiêu chuẩn: Xuất xứ: Tình trạng: mới 100% Bảo hành: 0 VND Mua Hàng Thông số kỹ thuật Bài Viết Hình Ảnh Video Chua co noi dung gi Ve thong so ky thuat Spring Force : 20g(2/3Travel) Current Rating : 0.5A Continuous Probe …