Protec Cylider VietNam, Sipel Tweezers Viet Nam, Sunny Opticall VietNam, Apollo Seiko VietNam
  • Mô tả

Mô tả

Phim in dạng tấm Fujifilm HG XPR-S Size: 28×32

Phim in dạng tấm Fujifilm HG XPR-S Size: 28×32

Nhãn hiệu: Fujifilm
Kích thước: 28×32 inch

0972270708