Thiết bị công nghiệp
  • Mô tả

Mô tả

More info

REF # TIPS LENGTH MM LENGTH INCH
1604-SA Black ESD Safe 120 4 3/4

 

 

 

0972270708