XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10

Liên hệ

XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10

MODEL: PST08NS-10
Nhà sản xuất: PROTEC-Hàn Quốc
MODEL: PST08NS-10
Đường kính xy lanh: 08mm
Chiều dài hành trình: 10mm
PROTEC PST08NS-10 sử dụng kết hợp cùng các cảm biến sau: PROTEC A1, PROTEC A1L, PROTEC B1, PROTEC B1L, PROTEC A2, PROTEC A2L, PROTEC B2, PROTEC B2L
KHANH AN TECH đại diện chính thức phân phối độc quyền duy nhất các sản phẩm khí nén PROTEC HÀN QUỐC tại Việt Nam, Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ về giá và chiết khấu tốt nhất.

XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10

XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10

MODEL: PST08NS-10
Nhà sản xuất: PROTEC-Hàn Quốc
MODEL: PST08NS-10
Đường kính xy lanh: 08mm
Chiều dài hành trình: 10mm
PROTEC PST08NS-10 sử dụng kết hợp cùng các cảm biến sau: PROTEC A1, PROTEC A1L, PROTEC B1, PROTEC B1L, PROTEC A2, PROTEC A2L, PROTEC B2, PROTEC B2L

XY LANH KHÍ PROTEC PST-NS Series gồm các sản phẩm sau:
XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-05, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-30, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-40,

XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-50; XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-30,

XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-75
XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-30, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-40,

XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-75, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-100
XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-30, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-50,

XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-75, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-100, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-125, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-150
XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-30, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-50,

XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-75, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-100, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-125, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-150

Quý khách hàng tham khảo các sản phẩm Xy lanh Protec, Protec cylinder tại:

XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-20

XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-20

XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-05