Protec Cylider VietNam, Sipel Tweezers Viet Nam, Sunny Opticall VietNam, Apollo Seiko VietNam
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W05MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W05MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W3MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L30W5MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L30W5MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 5000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L50W05MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L50W05MS
   120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 500mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1A12L80W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1A12L80W1MS
  120Ω,Base Size : 4.0mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 800mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 500mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1B12L30W1MS
  120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 1000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB FR-1B12L30W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: FR-1B12L30W3MS
  120Ω,Base Size : 2.5mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-02-12L15W2MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-02-12L15W2MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.2mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-03-12T16W2MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-03-12T16W2MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 2.0mm,Gauge lengh:0.3mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 150mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 2000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L10W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-1-12L10W3MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 100mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-1-12L30W5MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-1-12L30W5MS
  120Ω,Base Size : 2.5 x 3.2mm,Gauge lengh:1.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 5000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-2N-12T11W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-2N-12T11W3MS
  120Ω,Base Size : 1.5 x 5.0mm,Gauge lengh:2.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 19mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-3-35T16W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-3-35T16W3MS
  350Ω,Base Size : 4.7 x 6.9mm,Gauge lengh:3.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB J-5-12T11W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: J-5-12T11W3MS
  120Ω,Base Size : 3.0 x 10.0mm,Gauge lengh:5.0mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 15mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages

  Hot
  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB Strain Gages

  THIẾT BỊ ĐO BIÊN DẠNG HÌNH LÁ NMB STRAIN GAUGE

  Typical foil strain gauge; the blue region is conductive and resistance is measured from one large blue pad to the other.

  The gauge is far more sensitive to strain in the vertical direction than in the horizontal direction. The markings outside the active area help to align the gauge during installation.
  The gauge is attached to the object by a suitable adhesive, such as cyanoacrylate. As the object is deformed, the foil is deformed, causing its electrical resistance to change.

  A strain gauge takes advantage of the physical property of electrical conductance and its dependence on the conductor’s geometry. When an electrical conductor is stretched within the limits of its elasticity such that it does not break or permanently deform, it will become narrower and longer, which increases its electrical resistance end-to-end. Conversely, when a conductor is compressed such that it does not buckle, it will broaden and shorten, which decreases its electrical resistance end-to-end. From the measured electrical resistance of the strain gauge, the amount of induced stress may be inferred.

  A typical strain gauge arranges a long, thin conductive strip in a zig-zag pattern of parallel lines. This does not increase the sensitivity, since the percentage change in resistance for a given strain for the entire zig-zag is the same as for any single trace. A single linear trace would have to be extremely thin, hence liable to overheating (which would change its resistance and cause it to expand), or would need to be operated at a much lower voltage, making it difficult to measure resistance changes accurately.

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger Measuring system và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L30W1MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: YFR-0512L30W1MS
  120Ω,Base Size : 1.5mm,Gauge lengh:0.5mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 300mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 1000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  0 out of 5

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  Cảm biến đo biên dạng NMB YFR-0512L50W3MS

  Nhãn hiệu: NMB Strain gages-Nhật Bản
  Model: YFR-0512L50W3MS
  120Ω,Base Size : 1.5mm,Gauge lengh:0.5mm,
  Gauge lead:enamel-insulated wire Φ0.14 x 500mm
  Lead Wire: PVC cover wilre Φ1 x 3000mm

  KHANH AN TECH là đại lý ủy quyền chính thức phân phối chính hãng các sản phẩm Elogger và NMB Strain Gages, tất cả hàng của chúng tôi là chính hãng. Nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trơ về giá và chiết khấu.

  Liên hệ
0972270708