Thiết bị công nghiệp
  • Mô tả

Mô tả

EYEPIECE MICROSCOPES WF10X/20

EYEPIECE MICROSCOPES WF10X/20R (Reticle)

EYEPIECE MICROSCOPES WF15X/15

EYEPIECE MICROSCOPES WF15X/15R

EYEPIECE MICROSCOPES WF20X/10

EYEPIECE MICROSCOPES WF20X/10R

Các loại thị kính này được dùng cho các dòng sản phẩm: Sunny Microscopes ST60 series, Sunny Microscopes ST70 series, Sunny Microscopes SZM series, Sunny Microscopes SZMN series

 

0972270708