KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ ZOOM 10X-200X

Liên hệ

KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ ZOOM 10X-200X

Độ phóng đại ống kính: 0.7-4.5X
1 Bộ bao gồm: Bộ ống kính + Camera + khách  hàng có thể mua thêm màn hình đi kèm, hoặc sử dụng màn hình máy tính sẵn có tại nhà máy.

1. Iamge keeps clear in the whole zoom course, no flicker
2. 0.7X~4.5X micro zoom body
3. Zoom body size: φ50mm
4. 1X CCD coupler
5. 1X objective lens
6. Base size: 260*380 mm
7. Total magnification can make 10X-200X

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ ZOOM 10X-200X
Technical Parameter:

 Objective       Items                                                                       CCD Coupler
0.35X        0.5X        0.75X        1X        1.5X     2X
     0.5X Magnification 0.1225~0.7875 0.175~1.125 0.2625~1.688 0.35~2.25 0.525~3.375 0.5~4.5
FOV(mm) 46~7 35~5 23.5~4 17.6~3 11.8~2 8.8-1~3
WD(mm)                                                                         198
    0.75X Magnification 0.18375~1.18125 0.2625~1.6875 0.39375~2.53125 0.525~3.375 0.7875~5.0625 1.05~6.75
FOV(mm) 31-4.7 23.5-3.6 15.7-2.4 12-1.8 7.8-1.2 6-0.9
WD(mm)                                                                         131
      1X Magnification 0.245~1.575 0.35~2.25 0.525~3.375 0.7~4.5 1.05~6.75 1.4~9
FOV(mm) 23-3 17.6-2.7 12-1.8 9-16 6-0.98 4-0.7
WD(mm)                                                                           96
     1.5X Magnification 0.3675~2.3625 0.525~3.375 0.7875~5.0625 1.05~6.75 1.575~10.125 2.1~13.5
FOV(mm) 15-2.3 11.8-1.8 7.8-1.2 6-0.99 4-0.61 3-0.4
WD(mm)                                                                           63
      2X Magnification 0.49-3.15 0.7~4.5 1.05~6.75 1.4~9 2.1~13.5 2.8~18
FOV(mm) 11.6-1.7 8.8-1.3 6-0.9 4-0.71 3-0.41      2-0.3
WD(mm)                                                                           46

HD 2.0M VGA Digital Camera:

VGA output, 2.0M, 1/3〞Color CMOS, Max. Resolution: 1600×1200, Transmission Rate 15fps@1600X1200, 30fps@1024X768, cross line: 1-8 moveable lines, color is changeable

 

KÍNH HIỂN VI KỸ THUẬT SỐ ZOOM 10X-200X sử dụng kết hợp với các loại Camera có độ phân giải cao, đem lại hình ảnh chính xác và rõ nét cho người sử dụng