Thiết bị công nghiệp

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI A23.0901-B1

6,000,000

0.7x – 4.5x  Stereo Optical Microscope , Zoom Stereo Microscope A23.0901
Được sản xuất và thiết kế gọn nhẹ, với chất lượng mắt kính theo tiêu chuẩn EU, không gây mỏi mắt cho công nhân trong quá trình sử dụng.
Với các thông số cụ thể như sau:
+ 0.7~4.5x Zoom Lens, with WF10x/20mm Eyepiece,
+ Total Optical Magnification 7~45x
+ Pole Stand, No Light Source
  • Mô tả

Mô tả

A23.0901 Zoom Stereo Microscope Specification
B1
T1
Head
Binocular Head, 45° inclined, 360°Rotatable, ±5 Diopter Adjustable, Interpupillary Adjustment 54-75mm
o
Trinocular Head, 45° inclined, 360°Rotatable, ±5 Diopter Adjustable, Interpupillary Adjustment 54-75mm
o
Eyepiece
WF10x/20mm, High Eyepoin
Zoom Lens
0.7~4.5x
Zoom Ratio
1:6.5
Magnification
7x-45x, Up to 3.5x-180x With Optional Eyepieces and Auxiliary Objectives
Working Distance
100mm, With Auxiliary Objectives 30~165mm
Field of View
1~95.2mm
Light Source
No Light Source
Stand
Pole Stand ST1, Height 248mm, Base 200*255*22mm
A23.0901 Zoom Stereo Microscope Optical Data Sheet
Objective
Standard 1.0x
Auxiliary 0.5X
Auxiliary 1.5X
Auxiliary 2X
W,D.
100mm
165mm
45mm
30mm
Eyepiece
Mag
View field
Mag
View field
Mag
View field
Mag
View field
10X/20mm
7.0X
28.6mm
3.5X
57.1mm
10.5X
19mm
14X
14.3mm
45.0X
4.4mm
22.5X
8.9mm
67.5X
3mm
90X
2.2mm
15X/15mm
10.5X
21.1mm
5.25X
42.8mm
15.75X
14.3mm
21X
10.7mm
67.5X
3.3mm
33.75X
6.7mm
101.25X
2.2mm
135X
1.7mm
20X/10mm
14.0X
14.3mm
7.0X
28.6mm
21.0X
9.5mm
28X
7.1mm
90.0X
2.2mm
45.0X
4.4mm
135.0X
1.5mm
180X
1.1mm
A23.0901 Zoom Stereo Microscope Optional Accessories
Cata. No.
Head
Binocular Head + WF10x/20mm
A23.0901-BH
Trinocular Head + WF10x/20mm
A23.0901-TH
Eyepiece
WF10x/20mm, High-eyepoint, Outside Dia. 30mm
A51.0922-10
WF15x/15mm, High-eyepoint, Outside Dia. 30mm
A51.0922-15
WF20x/10mm, High-eyepoint, Outside Dia. 30mm
A51.0922-20
WF10x/20mm,with Reticle
A51.0932-10
WF15x/15mm,with Reticle
A51.0932-15
WF20x/10mm,with Reticle
A51.0932-20
Auxiliary Lens
0.5X,W.D. 165mm
A52.0927-05
0.75X,W.D. 105mm
A52.0927-75
1.5X,W.D. 45mm
A52.0927-15
2.0X,W.D. 30mm
A52.0927-20
CCD Adapter
0.50x, For 1/2″ CCD
A55.0932-05
0.35x, For 1/3″ CCD
A55.0932-35
0972270708