KÍNH HIỂN VI SOI NỔI A23.0906-B4

1.000,0

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI A23.0906-B4
MODEL: A23.0906-B4
Xuất xứ: Trung Quốc
 

Trinocular / Binocular Stereo Optical Microscope Rohs A23.0906-B4

Được sản xuất và thiết kế gọn nhẹ, với chất lượng mắt kính theo tiêu chuẩn EU, không gây mỏi mắt cho công nhân trong quá trình sử dụng.
Với các thông số cụ thể như sau:
+ 0.7~4.5x Zoom Lens, with WF10x/20mm Eyepiece,
+ Total Optical Magnification 7~45x
+ Pole Stand, No Light Source
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
KÍNH HIỂN VI SOI NỔI A23.0906-B4
Specifications:
A23.0906-B4 Zoom Stereo Microscope, 0.7x-4.5x Specification
A23.0906-B4
A23.0906-B4T
Head
Brinocular, 45° Inclined, 360° Rotatable,
+/-5° Diopter Adjustable,
Interpupillary Adjustment 54~75mm
o
Trinocular, 45° Inclined, 360° Rotatable,
 +/-5° Diopter Adjustable,
 Interpupillary Adjustment 54~75mm
o
Zoom Range
0.7~4.5x
Zoom Ratio
1:6.5
Eyepiece
WF10x/20mm, Both with Eye-cup
Magnification
7~45x, Up to 3.5~180x with Auxiliary Lens
Working Distance
100mm, With Standard 1x Lens
Field of View
1~95.2mm
Stand
Pole Stand B4, With Focusing Knob
Illumination
No Light Source
A23.0906-B4 Zoom Stereo Microscope, 0.7x-4.5x Optional Accessories
Eyepiece
WF15x/15mm
A51.0922-15
WF20x/10mm
A51.0922-20
Auxiliary Lens
0.5x
A52.0927-05
0.75x
A52.0927-75
1.5x
A52.0927-15
2.0x
A52.0927-20
LCD Monitor
Add A59.1130 LCD Camera, it will became A36.0901-B4 LCD Stereo Microscope

 

KÍNH HIỂN VI SOI NỔI A23.0906-B4 được sử dụng nhiều trong các công đoạn kiểm tra linh kiện điện tử bà bản mạch