Microscopes SZ61/SZ51 Olympus

Liên hệ

Kính hiển vi  Model: SZ61/SZ51 Olympus

Nhãn hiệu: Olympus nhật bản

SZ51/SZ61 có tỷ lệ thu phóng là: 5:1 và 6,7:1, độ phóng đại 0,8x-4x và 0,67x-4,5x có thể mở rộng lên: 2.0x-270x [SZ61] và 2.4x-240x [SZ51]

Ống kính được đặt nghiêng góc 45°/60°, đem lại góc nhìn quan sát một cách tốt nhất cho người sử dụng. Kính hiển vi SZ51 và SZ61 đem lại cảm giác độ sâu của ảnh cũng như độ rõ nét một cách tuyệt vời, hệ thống quang học được thiết kế chính xác và hợp lý đem lại hiệu suất sử dụng cao, kết quả chính xác và đáng tin cậy

Có 3 loại cấu hình lựa chọn như sau:

Built-in Type(SX61/SZ51-60)               Trinocular Tube Type(SZ61TR)             Built-in Type(SX61/SZ51-60)

Standard Type(SZ61/SZ51)      Trinocular Tube Type(SZ61TR)   Built-in Type(SZ61/SZ51-60)

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stereomicroscope System SZ61/SZ51 Specifications

Optical System Greenough Optical System
Total Magnification 2.0x-270x [SZ61]*1
2.4x-240x [SZ51]*1
Zoom Body Zoom Ratio 6.7 (0.67x-4.5x) [SZ61] 5 (0.8x-4x) [SZ51]
AS
Observation Tube Binocular (Tube Inclination Angle 45°/60°)/Trinocular Observation Tube (0.5x Photographic Lens Built-in) [SZ61] Binocular Observation Tube (Tube Inclination Angle 45°/60°) [SZ51]
Focus Stand
Objective Lens Magnification Type N.A. W.D. (mm) Total Magnification *2 Field Diameter of View (mm)*2
0.3x Auxiliary Objective Lens 0.02 – 0.024 350 – 250 2x – 13.5x [SZ61] 2.4x – 12x [SZ51] Ø109.5 – Ø16.3 [SZ61] Ø91.7 – Ø18.3 [SZ51]
0.4x Auxiliary Objective Lens 0.027 – 0.032 250 – 180 2.7x – 18x [SZ61] 3.2x – 16x [SZ51] Ø82.1 – Ø12.2 SZ61] Ø68.8 – Ø13.8 [SZ51]
0.5x Auxiliary Objective Lens 0.036 200 3.4x – 22.5x [SZ61] 4x – 20x [SZ51] Ø65.7 – Ø9.8 [SZ61] Ø55 – Ø11 [SZ51]
0.62x Auxiliary Objective Lens 0.042 160 4.2x – 27.9x [SZ61] 5x – 24.8x [SZ51] Ø53 – Ø7.9 [SZ61] Ø44.4 – Ø8.9 [SZ51]
0.75x Auxiliary Objective Lens 0.053 130 5x – 33.8x [SZ61] 6x – 30x [SZ51] Ø43.8 – Ø6.5 [SZ61] Ø36.7 – Ø7.3 [SZ51]
1x 0.071 110 6.7x – 45x [SZ61] 8x – 40x [SZ51] Ø32.8 – Ø4.9 [SZ61] Ø27.5-Ø5.5 [SZ51]
1.5x Auxiliary Objective Lens 0.1 61 10.1x – 67.5x [SZ61] 12x – 60x [SZ51] Ø21.9 – Ø3.3 [SZ61] Ø18.3 – Ø3.7 [SZ51]
2x Auxiliary Objective Lens 0.142 38 13.4x – 90x [SZ61] 16x – 80x [SZ51] Ø16.4 – Ø2.4 [SZ61] Ø13.8 – Ø2.8 [SZ51]
Dimensions 194(W)x253(D)x368(H)mm
Weight 3.5 kg (in Standard Combination)`
Remark *1 total magnification range possible by combining an objective lens and eyepiece
*2 in the case of using eyepiece 10x