Protec Cylider VietNam, Sipel Tweezers Viet Nam, Sunny Opticall VietNam, Apollo Seiko VietNam

MỎ HÀN RX-80HRT-4.5K

Liên hệ

MỎ HÀN RX-80HRT-4.5K

MODEL: RX-80HRT-4.5K
Nhãn hiệu: Goot – Taiyo japan
Mỏ hàn RX-80HRT-4.5K có công suất 150W

  • Mô tả

Mô tả

MỎ HÀN RX-80HRT-4.5K

MODEL: RX-80HRT-4.5K
Nhãn hiệu: Goot – Taiyo japan
Mỏ hàn RX-80HRT-4.5K có công suất 150W

RX-80HRT-5.5K được sử dụng cho các máy hàn TAIYO như: TAIYO RX-822AS, TAIYO RX-852AS, TAIYO RX-85GAS.

0972270708