MỎ HÀN RX-85HRT-6K

Liên hệ

MỎ HÀN RX-85HRT-6K

MODEL: RX-85HRT-6K
Nhãn hiệu: Goot – Taiyo japan
Mỏ hàn RX-85HRT-6K có công suất 150W,
Độ vát đầu mỏ hàn 45 độ.

MỎ HÀN RX-85HRT-6K

MODEL: RX-85HRT-6K
Nhãn hiệu: Goot – Taiyo japan
Mỏ hàn RX-85HRT-6K có công suất 150W, độ vát đầu mỏ hàn 45 độ

RX-85HRT-6K được sử dụng cho các máy hàn TAIYO như: TAIYO RX-822AS, TAIYO RX-852AS, TAIYO RX-85GAS.