ỐNG KÍNH CHO HIỂN VI MZ0318 (Zoom range 0.3X-1.8X)

Liên hệ

ỐNG KÍNH CHO KÍNH HIỂN VI MZ0318 ( Zoom Range: 0.3X-1.8X)
MICROSCOPES LENS ZOOM RANGE: 0.3X-1.8X

Sử dụng kết hợp các loại HDMI camera hoặc VGA camera chất lượng cao, đem lại hình ảnh sắc nét khi kiểm tra sản phẩm
Có thể lựa chọn độ phóng đại:

0.15X-0.9X hoặc 0.21X-1.26X, hoặc 0.6X-3.6X Tổng chiều dài 164mm Sử dụng kết hợp với HDMI camera hoặc VGA camera đem lại hình ảnh sắc nét trong quá trình quan sát lỗi của sản phẩm.
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ỐNG KÍNH CHO KÍNH HIỂN VI MZ0318 (Zoom Range: 0.3X-1.8X)

MICROSCOPES LENS MZ0318 (ZOOM RANGE: 0.3X-1.8X)