Thiết bị công nghiệp
  • Mô tả

Mô tả

ỐNG KÍNH CHO HIỂN VI MZ0670 (Zoom range 0.6X-7.0X)


0972270708