Protec Cylider VietNam, Sipel Tweezers Viet Nam, Sunny Opticall VietNam, Apollo Seiko VietNam

XY LANH KHÍ PROTEC SD05-05

Liên hệ

GUIDE CYLINDER PROTEC SD05-05
XYLANH KHÍ PROTEC SD05-05

MODEL: SD05-05
Nhãn hiệu: PROTEC-KOREA
Đường kính lỗ xylanh: 5mm
Chiều dài hành trình: 5mm
Vật liệu chốt chặn: Urethane

Các sản phẩm cùng Series như: PROTEC SD06, PROTEC SD08, PROTEC SD12

KHANH AN TECH đại diện phân phối chính thức tất cả các sản phẩm PROTEC Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, Chúng tôi có đầy đủ thư ủy quyền và thực hiện tất cả các dịch vụ sau bán hàng của PROTEC tại Việt Nam

  • Mô tả

Mô tả

XY LANH KHÍ PROTEC SD05-05
GUIDE CYLINDER PROTEC SD05-05

XY LANH KHÍ PROTEC SD05-05

MODEL: SD05-05
Nhãn hiệu: PROTEC-KOREA
Đường kính lỗ xylanh: 5mm
Chiều dài hành trình: 5mm
Vật liệu chốt chặn: Urethane

Các sản phẩm cùng Series như: PROTEC SD06, PROTEC SD08, PROTEC SD12

PROTEC SD SERIES gồm các một số sản phẩm bán chạy sau:

PROTEC SD05-5, PROTEC SD05-10, PROTEC SD06-5, PROTEC SD06-10, SD06-15, PROTEC SD08-5, SD08-10, SD08-15, SD08-20, PROTEC SD12-10, SD12-20, SD12-30

Một số sản phẩm bán chạy khác như:

Xy lanh PROTEC PH Series: PH01-06A, PH01-10A, PH01-16A, PH01-20A, PH01-25A, PH01-30A, PH01-10G, PH01-16G, PH01-20G, PH01-25G, PH02-16A, PH02-16B, PH02-16C, PH02-20A, PH02-20B, PH02- 20C, PH02-25A,

KHANH AN TECH PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC XY LANH PROTEC:

PH02-25B, PH02-25C, PH02-30A, PH02-30B, PH02-30C, PH02-40A, PH02-40B, PH02-40C, PH02-50A, PH02-50B, PH02-50C , PH02-60A, PH02-60B, PH02-60C, PH02-80A, PH02-80B, PH02-80C, PH02-100A,

PH02-100B, PH02-100C, PH02-120A, PH02-120B, PH02- 120C, PH04-12, PH04-16, PH04-20, PH05-16, PH05-20, PH05-30, PH05-40, PH05-50, PH05-80, PH06-10, PH06-10L, PH06-12, PH06-12L, PH06-20,

PH06-20L, PH06-30, PH06-30L, PH06-40, PH07-06, PH07-10, PH07-20, PH07-30, PH07-40, PH07-50, PH08- 06, PH08-10, PH08-16, PH08-20, PH08-30, PH09-12, PH09-16, PH09-20, PH09-30, PH09-40, PH12-20,

PH12-25, PH12-40, PH14-30S, PH14-40S, PH14-50S, PH14-60S, PH14-80S, PH14-100S, PH14-125S, PH15-20S, PH15-25S, PH15-30S, PH15-40S, PH 15-50S, PH15-60S, PH15-80S, PH15-100S, PH21-12,

PH21-20, PH21-30, PH22-20, PH22-30, PH22-40, PH01-10D, PH01-16D, PH01- 20D, PH01-25D, PH01-32D, PH01K-20, PH01K-30, PH01K-40, PH01K-50, PH01K-60, PH01K-80, PH01K-100, PH06-10, PH06-10L,

PH06-12, PH06-12L, PH06-16, PH06-16L, PH06-20, PH06-20L, PH06-30, PH06-30L, PH06-40, PH23-30, PH23-25, PH23-30, PH23-40, PH23- 60,

Xy lanh Protec PST Series: PST12, PST16, PST20, PST25, PST-06NS, PST-08NS, PST-12NS, PST-16NS, PST-20NS, PST-25NS

Xy lanh Protec PSW Series: PSW06, PSW08, PSW12,

Xy lanh Protec SC Series: SC06-05, SC06-10, SC06-05 15, SC06D-05, SC08A- 05, SC08A-10, SC10-05, SC10-10, SC10-30-FO001,

SC10A-10, SC10A-10-A2N, SC10A-15, SC10A-20, SC10A-30, SC10D-05-A2, SC10S- 05, SC10S-15, SC10S-25, SC10S-30, SC16A-10, SD08-15,

Xy lanh Protec ST Series: STS06L, STS10L, STS12L, STS16L, ST06L-05, ST10L-10-A2S, ST12L-15

KHANH AN TECH đại diện phân phối chính thức tất cả các sản phẩm PROTEC Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, Chúng tôi có đầy đủ thư ủy quyền và thực hiện tất cả các dịch vụ sau bán hàng của PROTEC tại Việt Nam

Quý khách hàng tham khảo thêm các sản phẩm tương tự của Xy lanh Protec tại:

XY LANH KHÍ PROTEC SD05-05

0972270708