XY LANH PROTEC PST06NS-05

Liên hệ

XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-05
Nhà sản xuất: PROTEC-Hàn Quốc
MODEL: PST06NS-05
Đường kính xy lanh: 06mm
Chiều dài hành trình: 05mm
PROTEC PST06NS-05 sử dụng kết hợp cùng các cảm biến sau: PROTEC A1, PROTEC A1L, PROTEC B1, PROTEC B1L, PROTEC A2, PROTEC A2L, PROTEC B2, PROTEC B2L
KHANH AN TECH đại diện chính thức phân phối độc quyền duy nhất các sản phẩm khí nén PROTEC HÀN QUỐC tại Việt Nam, Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ về giá và chiết khấu tốt nhất.

XY LANH PROTEC PST06NS-05

MODEL: PST06NS-05
Nhãn hiệu: Protec, Hàn Quốc
Đường kính xy lanh: 06mm
Chiều dài hành trình: 05mm
PROTEC PST06NS-05 sử dụng kết hợp cùng các cảm biến sau: PROTEC A1, PROTEC A1L, PROTEC B1,
PROTEC B1L, PROTEC A2, PROTEC A2L, PROTEC B2, PROTEC B2L

Khách hàng tham khảo Bảng giá XY LANH PROTEC PST06NS-05:


XY LANH KHÍ PROTEC PST-NS Series gồm các sản phẩm sau:
XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-05, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-20,
XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-30, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST06NS-50

XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-30,
XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST08NS-75

XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-30,
XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-75,
XY LANH KHÍ PROTEC PST12NS-100

XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-30,
XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-75,

XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-100, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-125, XY LANH KHÍ PROTEC PST20NS-150

XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-10, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-20, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-30,
XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-40, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-50, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-75,

XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-100, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-125, XY LANH KHÍ PROTEC PST25NS-150

Một số sản phẩm thiết bị khí nén PROTEC phổ biến như: PROTEC PH14-60S-APPROTEC PB30-100PPU06B-20-CN022
PH14-125S
KHANH AN TECH đại diện Xy lanh PROTEC HÀN QUỐC, Phân phối chính thức Xy lanh PROTEC
và bảo hành xy lanh PROTEC tại Việt Nam